7 lutego 2022

Zaproszenie na webinarium „Program Młodzież i Europejski Korpus Solidarności – szansa na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie współpracy międzynarodowej ” – 16 lutego 2022

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym możliwości, jakie stwarza Program Młodzież i Europejski Korpus Solidarności.

Webinarium adresowane  jest przede do organizacji pozarządowych, organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym zajmującymi się edukacją pozaformalną młodzieży.
Podczas spotkania przedstawimy najważniejsze założenia  sektora Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności  w nowej perspektywie 2021-2027 w kontekście udziałów w mobilnościach i projektów współpracy. W webinarium wezmą udział  przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – sektor Młodzież.

Webinarium odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 11.00  z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Rejestracja do udziału  w spotkaniu odbywa się pod poniższym linkiem do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 14.00. Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.

Formularz rejestracji na webinarium „Program Młodzież i Europejski Korpus Solidarności – szansa na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie współpracy międzynarodowej”

Do pobrania:

Program konferencja RPI Opole 2022 (plik PDF, rozmiar 237 KB)

Obraz podzielony na 4 części. Lewy górny róg, na białym tle - napis RPI Regionalne punkty informacyjne, poniżej, na szarym tle napis Program Młodzież i Europejski Korpus Solidarności – szansa na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie współpracy międzynarodowej. Po prawej, na górze, na szarym tle: 16 lutego 2022 r. godz. 11:00 WEBINARIUM, poniżej zdjęcie siedmiorga młodych ludzi trzymających się za dłonie. Poniżej, na białym tle logotypy organizatorów webinarium.