5 września 2022

Zaproszenie nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego w ramach Programu eTwinning

Szanowni Państwo,

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na szkolenia międzynarodowe stacjonarne, krajowe stacjonarne oraz online.

Szkolenia międzynarodowe stacjonarne:

Szkolenia krajowe stacjonarne:

Szkolenia krajowe online:

Szczegóły na stronie etwinning