26 lutego 2018

Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty

Rok 2021


Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022,które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w województwie opolskim  

WRE.552.7.2021

Rok 2020


Zarządzenie Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2021 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.  

GK.302.5.2020

Zarządzenie Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r.

Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

 

WRE.543.3.2020

Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w województwie opolskim.

 

WRE.552.1.2020

Rok 2019


Zarządzenie Nr 21 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznych w województwie opolskim, w których zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

WRE.571.4.2019

Rok 2018


Zarządzenie Nr 21 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2019 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  ubiegające się o uzyskanie akredytacji

 

GK.302.4.2018

Zarządzenie Nr 20 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2019 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

 

GK.302.3.2018

Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie opolskim.

 

WRE.552.2.2018

Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas l publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie opolskim.

 

WRE.552.1.2018

Rok 2017


Zarządzenie Nr 23 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2018 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

 

GK.302.2.2017

Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim.

 

WRE.552.1.2017


Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie opolskim.

 

 

 

WRE.552.1.2017


Rok 2016


Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2016r. 

w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie opolskim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

WRE.5751.1.2016