28 stycznia 2022

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.

Do pobrania:

Zarządzenie KO nr 1 w sprawie rekrutacji 2022 styczeń 2022  (plik PDF, rozmiar 69 KB)

Załącznik nr 1 (plik DOCX, rozmiar 61 KB)

Załącznik nr 2 (plik DOC, rozmiar 87 KB)

Załącznik nr 3 (plik DOC, rozmiar 81 KB)