31 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem i jego załącznikami oraz zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 1. Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021
 2. Załącznik nr 1- Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021
 3. Wzór nr 1 – Deklaracja o zachowaniu tajności postępowania konkursowego
 4. Wzór nr 1a – Oświadczenie – Deklaracja o zachowaniu tajności postępowania konkursowego
 5. Wzór nr 2 – Zgłoszenie szkoły do udziału w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
 6. Wzór nr 3 – Zgłoszenie miasta/gminy do udziału w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół podstawowych  województwa opolskiego
 7. Wzór nr 4 – Sprawozdanie z przebiegu etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu w mieście/gminie
 8. Wzór nr 5 – Protokół z eliminacji szkolnych
 9. Wzór nr 6 – Karta uczestnika wojewódzkiego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych
 10. Wzór nr 6a – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie
 11. Wzór nr 7 – Protokół z zawodów miejskich/gminnych
 12. Wzór nr 8 – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
 13. Wzór 8a – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym
 14. Wzór nr 9 – Protokół z etapu wojewódzkiego
 15. Wzór nr 10 – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu
 16. Wzór nr 11 – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu