23 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 13 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem i jego załącznikami oraz zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

1). Zarządzenie Nr 13 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

2) Załącznik nr 1- Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

3) Wzór nr 1 – Deklaracja o zachowaniu tajności postępowania konkursowego

4) Wzór nr 1a – Oświadczenie – Deklaracja o zachowaniu tajności postępowania konkursowego

Wzór_nr_1b_obowiązek informacyjny – członkowie komisji szkolnych, gminnych i organów (konkursy przedmiotowe)

5) Wzór nr 2 – Zgłoszenie szkoły do udziału w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego

6) Wzór nr 3 – Zgłoszenie miasta/gminy do udziału w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego

7) Wzór nr 4 – Sprawozdanie z przebiegu etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu w mieście/gminie

8) Wzór nr 5 – Protokół z eliminacji szkolnych

9) Wzór nr 6 – Karta uczestnika wojewódzkiego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych

10) Wzór nr 6a – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie

11) Wzór nr 7 – Protokół z zawodów miejskich/gminnych

12) Wzór nr 8 – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

13) Wzór 8a – Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłanie do weryfikacji po etapie miejskim/gminnym

14) Wzór nr 9 – Protokół z etapu wojewódzkiego

15) Wzór nr 10 – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu

16) Wzór nr 11 – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu