30 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020

oraz

Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

 

Wzór nr 1 – Deklaracja o zachowaniu tajności postępowania konkursowego.

Wzór nr 1a – Oświadczenie -Deklaracja o zachowaniu tajności postępowania konkursowego.

Wzór nr 2 – Zgłoszenie szkoły do udziału w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół podstawowych  województwa opolskiego.

Wzór nr 3 – Zgłoszenie miasta/gminy do udziału w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wzór nr 4 – Sprawozdanie z etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu w mieście/gminie.

Wzór nr 5 – Protokół z eliminacji szkolnych wojewódzkiego konkursu.

Wzór nr 6 – Karta uczestnika wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.

Wzór nr 6a – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia szkoły podstawowej województwa                 opolskiego do udziału w konkursie.

Wzór nr 7 – Protokół z zawodów miejskich/gminnych.

Wzór nr 8 – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Wzór nr 8a – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym.

Wzór nr 9 – Protokół z etapu wojewódzkiego.

Wzór nr 10 – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do tytułu                        laureata.

Wzór nr 11 – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do tytułu                        finalisty.