29 stycznia 2021

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie opolskim

Poniżej znajduje się Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. – Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021