30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r (plik PDF, rozmiar 78 KB)

Załącznik nr 1 (plik DOCX, rozmiar 45 KB)

Załącznik nr 2 (plik DOC, rozmiar 66 KB)

Załącznik nr 3 (plik DOC, rozmiar 143 KB)