31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2020 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji