28 lutego 2023

Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2023