1 czerwca 2020

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 roku

Poniżej znajduje się zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w województwie opolskim. .

 

Zarządzenie nr 7 2020 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 r.

Zał. 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021

Zał. 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021