8 kwietnia 2020

Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty

Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Chłopiec na żółtym tle. Po prawo napis:
Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty

Dzień 1 – język polski

Dzień 2. – matematyka

Dzień 3. – języki nowożytne

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy chcieli spróbować swoich sił rozwiązując przykładowe arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty. Gratulujemy wiedzy i umiejętności!