29 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Po raz  drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach.

W województwie opolskim prognoza zawiera wykaz 70 istotnych zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Wśród nich są m.in.: automatyk, blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, kierowca mechanik, technik elektronik, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych. Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu (jest ich  53) są m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, kelner, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, przetwórca mięsa, technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik weterynarii.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny poniżej.

Obwieszczenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników​ w zawodach szkolnictwa branżowego​ na​ krajowym​ i​ wojewódzkim​ rynku​ pracy.

Załącznik do obwieszczenia w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników​ w zawodach szkolnictwa branżowego​ na​ krajowym​ i​ wojewódzkim​ rynku​ pracy.