20 września 2022

Zgłaszanie uczniów mniejszości narodowych i etnicznych do SIO

30 września mija termin zgłaszania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych do SIO. Przypominamy, zgłoszenie to dotyczy również uczniów pochodzenia romskiego.