15 lutego 2023

Zgłoś kandydata na „Profilaktyka Roku 2022!”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na „Profilaktyka Roku 2022”.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Oprócz szczególnych osiągnięć w roku 2022 kandydaci muszą spełnić kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane w regulaminie Nagrody.

 

Nagroda „Profilaktyk roku” została powołana do życia, aby podnieść świadomość społeczną, jak wielu poważnym zagrożeniom profilaktycy zapobiegają (depresja i samobójstwa, używanie substancji psychoaktywnych, przemoc i cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, ryzykowne zachowania seksualne, itd.).

 

Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2023 r.