5 kwietnia 2019

Zgłoszenia do pracy w zespołach nadzorujących i egzaminacyjnych w 2019 r.

Szanowni Państwo

Rozmowy ze związkami zawodowymi trwają i mam nadzieję, że tegoroczne egzaminy zostaną tak jak co roku przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas egzaminów.

Jednakże w trosce o prawidłowe zabezpieczenie przebiegu egzaminów, gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia składów zespołów nadzorujących, zwracam się z prośbą do wszystkich osób, które spełniają wymagania określone w §1 pkt 1 lit.a i pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 626) oraz §1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. Z 2019 r. poz. 625) o zgłaszanie gotowości do udziału w pracach zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ponadto oddajemy do Państwa dyspozycji adres e-mail:egzamin2019@kuratorium.opole.pl , na który również można kierować swoje zgłoszenie.

Kto może się zgłosić?
Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, miejscowość zamieszkania, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, obecne miejsce zatrudnienia, ostanie miejsce zatrudnienia w przypadku nauczyciela emeryta, wybrany dzień egzaminu ósmoklasisty, wybrany dzień egzaminu gimnazjalnego, wybrany dzień egzaminu maturalnego, telefon kontaktowy, e-mail.

Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczyciele spoza danej szkoły. Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie, my #JesteśmyzWami

W razie pytań dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 691 693 925 oraz 601 435 282.