18 maja 2020

Zmiana terminu 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich

Ze względu na obecną i przewidywaną sytuację epidemiczną Komitet Organizacyjny 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich podjął decyzję o przesunięciu Kongresu.

Komitet Organizacyjny 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich w porozumieniu z władzami wszystkich trzech głównych instytucji organizujących Kongres (WFTIiMS PŁ, WMiI UŁ, IM PAN) podjął decyzję o przesunięciu Kongresu o rok, na 23-26 września 2021 r. Miejsce Kongresu (Łódź) nie ulega zmianie.