31 marca 2021

Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia XI edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz specyfikę pracy Kuratorium Oświaty w Opolu w okresie pandemii, Opolski Kurator Oświaty zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu.

Zgodnie z treścią §7 pkt 5 Regulaminu XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich, Opolski Kurator Oświaty wprowadza zmianę w §4 pkt 2. powyższego regulaminu. Zmieniony zapis brzmi: „Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2021 r.”