1 maja 2017

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli

Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli z uwzględnieniem zmian związanych ze zmianą ustroju szkolnego.

Awans zawodowy nauczycieli

1. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Pozostałe szczegółowe informacje

1. Ruch kadrowy – nauczyciele gimnazjum.
2. Kwalifikacje nauczycieli a reforma edukacji.
3. Urlop dla poratowania zdrowia.
4. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
5. Wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkołach i placówkach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielam.
wzór wniosku.