23 maja 2024

Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024 – rozporządzenie podpisane

20 maja br. Ministra Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2024 r.

Rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

Szczegółowe informacje (kliknięcie w link powoduje przeniesienie na stronę internetową MEN)

 

Zmiana dotycząca rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z przedmiotu historia i teraźniejszość w klasie I szkół ponadpodstawowych, oznacza konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej