13 października 2017

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty,
szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty naszego województwa życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej szkolnej społeczności. Dziękując za codzienny trud, cierpliwość i troskę o właściwy rozwój młodych ludzi, życzymy Państwu satysfakcji, zdrowia i spełnienia marzeń.
Dzień Edukacji jest wyjątkowym świętem, okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności za patronowanie wielu osiągnięciom swoich podopiecznych oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania młodych Polaków. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.


           Artur Zapała                                                             Michał Siek
Opolski Wicekurator Oświaty                                      Opolski Kurator Oświaty