14 października 2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem, okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności za patronowanie wielu osiągnięciom swoich podopiecznych oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania młodych Polaków.

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują
i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli.To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół w województwie opolskim.

Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.

Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami
i wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej.

Rodzicom życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu – dzieci i młodzieży.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek

14 października 2019 r.